• Giáo trình Thủy văn nước dưới đất: Phần 1 - PGS.TS. Vũ Minh Cát, TS. Bùi Công Quang

  Giáo trình Thủy văn nước dưới đất: Phần 1 - PGS.TS. Vũ Minh Cát, TS. Bùi Công Quang

  Giáo trình Thủy văn nước dưới đất: Phần 1 gồm nội dung 5 chương đầu tài liệu. Nội dung phần này trình bày kiến thức tổng quan, phương trình cơ bản nước dưới đất, dòng chảy vào giếng, các yếu tố ảnh hưởng đến mực nước ngầm, mô hình hóa nước dưới đất.

   106 p cuc 29/08/2014 278 3

 • Giáo trình Thủy văn nước dưới đất: Phần 2 - PGS.TS. Vũ Minh Cát, TS. Bùi Công Quang

  Giáo trình Thủy văn nước dưới đất: Phần 2 - PGS.TS. Vũ Minh Cát, TS. Bùi Công Quang

  Giáo trình Thủy văn nước dưới đất: Phần 2 gồm nội dung chương 6 đến chương 8 của giáo trình. Nội dung phần này trình bày nội dung tính toán nhiễm mặn các vùng đất ven biển, chất lượng nước ngầm và quản lý các lưu lượng nước ngầm, thiết kế giếng bơm.

   142 p cuc 29/08/2014 62 3

 • Giáo trình Kết cấu công trình: Phần 2 - NXB Hà Nội

  Giáo trình Kết cấu công trình: Phần 2 - NXB Hà Nội

  Tiếp nối phần 1, phần 2 Giáo trình Kết cấu công trình gồm nội dung chương 4 (kết cấu bê tông cốt thép), chương 5 (tính toán các kết cấu thường gặp trong công trình xây dựng dân dụng) và phần bài tập của 5 chương.

   211 p cuc 29/08/2014 131 8

 • Giáo trình Kết cấu công trình: Phần 1 - NXB Hà Nội

  Giáo trình Kết cấu công trình: Phần 1 - NXB Hà Nội

  Giáo trình Kết cấu công trình (dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp) có kết cấu gồm 5 phần. Nội dung phần 1 cuốn sách bao gồm nội dung 3 chương đầu tài liệu, trình bày các kiến thức tổng quát, kết cấu gỗ và kết cấu thép. Đây là giáo trình dành cho sinh viên ngành Kỹ thuật.

   102 p cuc 29/08/2014 204 5

 • Giáo trình Công tác an toàn lao động, vệ sinh an toàn lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp nghành xây dựng: Phần 2

  Giáo trình Công tác an toàn lao động, vệ sinh an toàn lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp nghành xây dựng: Phần 2

  Giáo trình công tác an toàn lao động, vệ sinh an toàn lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp nghành xây dựng: Phần 2 hướng dẫn các biện pháp cụ thể để khắc phục các tai nạn trong quá trình lao động của ngành xây dựng. Cụ thể là hướng dẫn về cấp cứu đôi với trường hợp điện giật, vấn đề ăn toàn sử dụng điện, đưa ra các biện pháp bảo...

   115 p cuc 29/08/2014 300 2

 • Giáo trình Công tác an toàn lao động, vệ sinh an toàn lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp nghành xây dựng: Phần 1

  Giáo trình Công tác an toàn lao động, vệ sinh an toàn lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp nghành xây dựng: Phần 1

  Giáo trình công tác an toàn lao động, vệ sinh an toàn lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp ngành xây dựng được chia thành 2 phần. Nội dung của phần 1 trình bày một số khái niệm cơ bản liên quan đến công tác an toàn và vệ sinh lao động của ngành xây dựng. Tiếp theo đề cập đến mộ số quy định mới của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động....

   78 p cuc 29/08/2014 169 2

 • Giáo trình An toàn và bảo hộ lao động trong ngành Xây dựng - Phần II

  Giáo trình An toàn và bảo hộ lao động trong ngành Xây dựng - Phần II

  Giáo trình An toàn và bảo hộ lao động trong ngành Xây dựng - Phần II trình bày các kiến thức về an toàn điện, an toàn chống ngạt, an toàn chống chất độc, an toàn chống ngập nước, an toàn với vi sinh vật, an toàn khi sử dụng hóa chất, an toàn khi sử dụng máy và dụng cụ. Đây là tài liệu tham khảo cho sinh viên và kỹ sư xây dựng.

   77 p cuc 29/08/2014 77 3

 • Giáo trình An toàn và bảo hộ lao động trong ngành Xây dựng - Phần I

  Giáo trình An toàn và bảo hộ lao động trong ngành Xây dựng - Phần I

  Giáo trình An toàn và bảo hộ lao động trong ngành Xây dựng - Phần I trình bày các nội dung: điều kiện lao động và tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong xây dựng, an toàn lao động trong lập, nghiên cứu khả thi và bộ hồ sơ đấu thầucác yêu cầu gắn kết an toàn lao động với biện pháp kỹ thuật thi công.

   116 p cuc 29/08/2014 236 8

 • Ebook Văn bản hướng dẫn thực hiện quy chế đấu thầu: Phần 2 - NXB Xây dựng

  Ebook Văn bản hướng dẫn thực hiện quy chế đấu thầu: Phần 2 - NXB Xây dựng

  Ebook Văn bản hướng dẫn thực hiện quy chế đấu thầu: Phần 2 trình bày nội dung Thông tư số 04/2000/TT-BKH ngày 26-5-2000 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 88/1999/NĐ-CP, ngày 1-9-1999 và Nghị định số 14/2000-NĐ-CP ngày 5-5-2000 của Chính phủ.

   150 p cuc 29/08/2014 46 0

 • Ebook Văn bản hướng dẫn thực hiện quy chế đấu thầu: Phần 1 - NXB Xây dựng

  Ebook Văn bản hướng dẫn thực hiện quy chế đấu thầu: Phần 1 - NXB Xây dựng

  Ebook Văn bản hướng dẫn thực hiện quy chế đấu thầu: Phần 1 trình bày nội dung Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 1-9-1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu thầu và Nghị định số 14/2000-NĐ-CP ngày 5-5-2000 của chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 88/1999/NĐ-CĐ ngày 1-9-1999 và...

   69 p cuc 29/08/2014 37 0

 • Ebook Học nghề xây dựng cơ giới: Phần 2 - Vương Kỳ Quân (chủ biên)

  Ebook Học nghề xây dựng cơ giới: Phần 2 - Vương Kỳ Quân (chủ biên)

  Tiếp nối phần 1, phần 2 cuốn sách Học nghề xây dựng cơ giới gồm nội dung chương 5 đến chương 7 của cuốn sách. Nội dung phần này trình bày vấn đề sử dụng máy đầm nén xung kích, tính năng của máy móc khác, số liệu bộ phận thi công xây dựng.

   117 p cuc 29/08/2014 88 5

 • Ebook Học nghề xây dựng cơ giới: Phần 1 - Vương Kỳ Quân (chủ biên)

  Ebook Học nghề xây dựng cơ giới: Phần 1 - Vương Kỳ Quân (chủ biên)

  Ebook Học nghề xây dựng cơ giới: Phần 1 gồm nội dung 4 chương đầu tài liệu. Nội dung phần này trình bày tính năng máy tời và dây cáp thép, tính năng máy gia công cốt sắt, sử dụng máy móc trang trí, thao tác máy thi công bê tông.

   167 p cuc 29/08/2014 86 6

Hướng dẫn khai thác thư viện số