• Bài giảng Tư vấn giám sát - Chuyên đề 14: Phần II - Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Tư vấn giám sát - Chuyên đề 14: Phần II - Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Tư vấn giám sát - Chuyên đề 14: Giám sát thi công và nghiệm thu lắp đặt thiết bị - Phần II: Nhiệm vụ của công tác giám sát thi công lắp đặt thiết bị, nội dung công tác giám sát lắp đặt thiết bị trong công trình dân dụng, giới thiệu các nội dung chính: giám sát và quản lý về chất lượng thi công, giám sát và quản lý về khối lượng thi...

   24 p cuc 28/11/2014 93 1

 • Bài giảng Tư vấn giám sát - Chuyên đề 14: Phần B - Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Tư vấn giám sát - Chuyên đề 14: Phần B - Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Tư vấn giám sát - Chuyên đề 14: Quy trình và nội dung giám sát tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh - Phần B: Giám sát an toàn lao động trong thi công xây dựng, trình bày các nội dung: kiểm tra sự tuân thủ các quy định an toàn lao động, giám sát an toàn lao động đối với công nhân - kỹ thuật,... Đây là tài liệu học tập, giảng dạy dành cho...

   52 p cuc 28/11/2014 109 1

 • Bài giảng Tư vấn giám sát - Chuyên đề 3: Phần A - ThS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Tư vấn giám sát - Chuyên đề 3: Phần A - ThS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Tư vấn giám sát chuyên đề 3: Hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, điều kiện kỹ thuật thi công và nghiệm thu - Phần A: Hệ thống quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật, trình bày các kiến thức: các quy định về Hệ thống tiêu chuẩn xây dựng, hệ thống quy chuẩn và tiêu chuẩn, cấu trúc quy chuẩn xây dựng Việt Nam,... Đây là tài liệu học...

   65 p cuc 28/11/2014 112 1

 • Bài giảng Tư vấn giám sát - Chuyên đề 14: Phần A - ThS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Tư vấn giám sát - Chuyên đề 14: Phần A - ThS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Tư vấn giám sát - Chuyên đề 4: Quy trình và nội dung giám sát tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh - Phần A: Kiểm tra giám sát tiến độ thi công xây dựng, trình bày các nội dung: thẩm tra tiến độ kế hoạch thi công, quản lý tiến độ giai đoạn thi công,... Đây là tài liệu học tập, giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành Xây dựng.

   20 p cuc 28/11/2014 95 1

 • Bài giảng Tư vấn giám sát - Chuyên đề 14: Phần C - ThS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Tư vấn giám sát - Chuyên đề 14: Phần C - ThS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Tư vấn giám sát - Chuyên đề 14: Quy trình và nội dung giám sát tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh - Phần C: Quản lý vệ sinh môi trường xây dựng, trình bày các kiến thức: các hình ảnh về vệ sinh công trường, hình ảnh về vệ sinh công trường tồi tệ, phương pháp loại trừ các mối nguy hiểm trước khi tiến hành công việc, quan điểm sử...

   31 p cuc 28/11/2014 92 1

 • Bài giảng Tư vấn giám sát - Chuyên đề 14: Phần IV - Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Tư vấn giám sát - Chuyên đề 14: Phần IV - Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Tư vấn giám sát - Chuyên đề 14: Giám sát thi công và nghiệm thu lắp đặt thiết bị - Phần IV: Giải quyết sự cố và các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong công tác lắp đặt thiết bị, trình bày các nội dung chính: Một số sự cố và vấn đề kỹ thuật phát sinh thường gặp, cùng biện pháp phòng ngừa, khắc phục. Đây là tài liệu học tập,...

   17 p cuc 28/11/2014 87 1

 • Bài giảng Tư vấn giám sát - Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Tư vấn giám sát - Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Tư vấn giám sát, chuyên đề Giám sát thi công lắp đặt thiết bị công nghệ giới thiệu các nội dung: khái niệm "thiết bị", sơ đồ mô phỏng, một vài nguyên tắc chung, các yêu cầu khi lắp đặt thiết bị, một số ví dụ, yêu cầu đối với Kỹ sư TCGS,... Đây là tài liệu tham khảo, học tập dành cho sinh viên và giảng viên ngành Xây dựng.

   61 p cuc 28/11/2014 81 2

 • Bài giảng Tư vấn giám sát - Chuyên đề 14: Phần I - Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Tư vấn giám sát - Chuyên đề 14: Phần I - Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Tư vấn giám sát, chuyên đề 14: Giám sát thi công và nghiệm thu lắp đặt thiết bị - Chương I: Giới thiệu về các hệ thống thiết bị dùng trong công trình dân dụng, trình bày các nội dung: hệ thống điện, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước, hệ thống thông gió, tạo áp, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống chống sét, hệ thống...

   29 p cuc 28/11/2014 121 1

 • Giáo trình Thẩm định dự án đầu tư khu vực công - Nguyễn Hồng Thắng (chủ biên)

  Giáo trình Thẩm định dự án đầu tư khu vực công - Nguyễn Hồng Thắng (chủ biên)

  Giáo trình Thẩm định dự án đầu tư khu vực công do Nguyễn Hồng Thắng (chủ biên) biên soạn trình bày những nội dung cơ bản của phân tích tài chính và phân tích kinh tế. Bố cục cuốn sách gồm 12 chương. Quyển sách này thích hợp cho sinh viên đại học và cao học kinh tế thuộc chuyên ngành Tài chính Nhà nước và ngành Kinh tế phát triển.

   507 p cuc 31/10/2014 142 7

 • Giáo trình Kinh tế quốc tế - NXB Giáo Dục

  Giáo trình Kinh tế quốc tế - NXB Giáo Dục

  Giáo trình "Kinh tế quốc tế" được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập ở các trường đại học, cao đẳng, các lớp chuyên ngành thuộc khối Kinh tế. Nội dung giáo trình như sau: giới thiệu những vấn đề chung về kinh tế quốc tế, về quan hệ thương mại quốc tế, một số vấn đề liên quan đến đầu tư quốc...

   282 p cuc 31/10/2014 171 2

 • Giáo trình Thiết lập & Thẩm định dự án đầu tư - PGS.TS. Phước Minh Hiệp, ThS. Lê Thị Vân Đan

  Giáo trình Thiết lập & Thẩm định dự án đầu tư - PGS.TS. Phước Minh Hiệp, ThS. Lê Thị Vân Đan

  Giáo trình Thiết lập & Thẩm định dự án đầu tư do PGS.TS. Phước Minh Hiệp, ThS. Lê Thị Vân Đan biên soạn nhằm giúp học viên nắm bắt được những lý thuyết cơ bản về dự án đầu tư, nắm bắt được các nội dung cần thiết lập và thẩm định dự án đầu tư, có khả năng thiết lập và thẩm định dự án đầu tư. Cuốn sách là tài liệu học...

   265 p cuc 31/10/2014 154 5

 • Giáo trình Kiểm toán - ThS. Đồng Thị Vân Hồng

  Giáo trình Kiểm toán - ThS. Đồng Thị Vân Hồng

  Giáo trình Kiểm toán đáp ứng yêu cầu về giáo trình giảng dạy và nghiên cứu học tập của học sinh, sinh viên, đáp ứng kịp thời quá trình chuyển đổi của nền kinh tế với những thay đổi về chế độ quản lý kinh tế tài - tài chính, chế độ kế toán và các chuẩn mực kế toán mà Nhà nước ban hành và những kiến thức về nghiệp vụ kế toán. Nội...

   154 p cuc 31/10/2014 144 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số