• Bài giảng Phương pháp phần tử hữu hạn: Bài giảng 3 - GV. Lê Xuân Thành

  Bài giảng Phương pháp phần tử hữu hạn: Bài giảng 3 - GV. Lê Xuân Thành

  Bài giảng Phương pháp phần tử hữu hạn: Bài giảng 3 giới thiệu với người đọc các khái niệm về "khả dĩ", thế năng biến dạng khả dĩ, thế năng biến dạng bù khả dĩ, nguyên lý công khả dĩ, nguyên lý công bù khả dĩ, nguyên lý giá trị dừng của thế năng tổng cộng, phương trình vi phân chi phối hệ,...

   127 p cuc 11/12/2014 106 5

 • Bài giảng Kiến trúc dân dụng và nhà ở: Chương 4

  Bài giảng Kiến trúc dân dụng và nhà ở: Chương 4

  Bài giảng Kiến trúc dân dụng và nhà ở - Chương 4: Không gian kiến trúc giới thiệu về không gian đơn thuần, không gian có chức năng riêng, không gian đặc thù, không gian có chức năng đặc biệt, không gian chức năng hỗn hợp. Đây là tài liệu tham khảo và giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành Kiến trúc.

   18 p cuc 11/12/2014 155 1

 • Bài giảng Kiến trúc dân dụng và nhà ở: Chương 1

  Bài giảng Kiến trúc dân dụng và nhà ở: Chương 1

  Bài giảng Kiến trúc dân dụng và nhà ở - Chương 1: Khái niệm kiến trúc giới thiệu định nghĩa kiến trúc, các yếu tố tạo thành kiến trúc, các đặc điểm kiến trúc. Đây là tài liệu tham khảo và giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành Kiến trúc.

   18 p cuc 11/12/2014 113 3

 • Bài giảng Kiến trúc dân dụng và nhà ở: Chương 2

  Bài giảng Kiến trúc dân dụng và nhà ở: Chương 2

  Bài giảng Kiến trúc dân dụng và nhà ở - Chương 2: Những vấn đề chung của kiến trúc, giới thiệu phân loại công trình kiến trúc, phân cấp công trình kiến trúc, mạng lưới module và hệ trục định vị, các thông số cơ bản của nhà, hồ sơ thiết kế và trình tự thiết kế. Đây là tài liệu tham khảo và giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành...

   15 p cuc 11/12/2014 136 3

 • Bài giảng Kiến trúc dân dụng và nhà ở: Chương 4 (tt)

  Bài giảng Kiến trúc dân dụng và nhà ở: Chương 4 (tt)

  Bài giảng Kiến trúc dân dụng và nhà ở -Chương 4: Không gian kiến trúc (tt) giới thiệu quan hệ con người và không gian kiến trúc, không gian giao thông, minh họa giao thông bên trong và ngoài công trình. Đây là tài liệu tham khảo và giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành Kiến trúc.

   33 p cuc 11/12/2014 93 1

 • Bài giảng Kiến trúc dân dụng và nhà ở: Chương 3

  Bài giảng Kiến trúc dân dụng và nhà ở: Chương 3

  Bài giảng Kiến trúc dân dụng và nhà ở - Chương 3: Phương pháp luận và tư duy trong nghiên cứu thiết kế kiến trúc, giới thiệu 4 bước trong thiết kế kiến trúc bao gồm phân tích khái niệm, phân tích về thích dụng, phân tích về môi trường, phân tích về kỹ thuật - kinh tế. Đây là tài liệu tham khảo và giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành...

   9 p cuc 11/12/2014 103 1

 • Bài giảng Nền móng: Chương 5 - PGS.TS Nguyễn Hồng Nam

  Bài giảng Nền móng: Chương 5 - PGS.TS Nguyễn Hồng Nam

  Bài giảng Nền móng - Chương 5: Móng cọc giúp người đọc xác định được sức chịu tải của cọc đơn, độ lún của cọc đơn và cọc trong nhóm cọc. Đây là tài liệu tham khảo cho sinh viên ngành Xây dựng.

   38 p cuc 11/12/2014 130 11

 • Bài giảng Nền móng: Chương 2 - PGS.TS Nguyễn Hồng Nam

  Bài giảng Nền móng: Chương 2 - PGS.TS Nguyễn Hồng Nam

  Bài giảng Nền móng - Chương 2: Móng nông trên nền thiên nhiên, giới thiệu khái niệm, phân loại và các bước tính toán thiết kế móng nông; sức chịu tải giới hạn của móng nông - móng cứng, độ lún của móng nông, sức chịu tải cho phép và xác định kích thước đáy móng. Đây là tài liệu tham khảo cho sinh viên ngành Xây dựng.

   78 p cuc 11/12/2014 154 19

 • Bài giảng Nền móng: Chương 1 - PGS.TS Nguyễn Hồng Nam

  Bài giảng Nền móng: Chương 1 - PGS.TS Nguyễn Hồng Nam

  Bài giảng Nền móng - Chương 1: Các khái niệm cơ bản giới thiệu khái niệm nền và móng, tính nền móng theo trạng thái giới hạn, các tài liệu cần thiết để tính toán nền móng theo trạng thái giới hạn, đề xuất - so sánh và lựa chọn phương án nền móng. Đây là tài liệu tham khảo cho sinh viên ngành Xây dựng.

   13 p cuc 11/12/2014 128 20

 • Bài giảng Nền móng: Chương 4 - PGS.TS Nguyễn Hồng Nam

  Bài giảng Nền móng: Chương 4 - PGS.TS Nguyễn Hồng Nam

  Bài giảng Nền móng - Chương 4: Xây dựng công trình trên nền đất yếu, giới thiệu khái niệm chung về đất yếu, nền đất yếu, các biện pháp về kết cấu phần trên, các biện pháp về móng, các biện pháp về xử lý nền, các biện pháp thi công để xử lý nền. Đây là tài liệu tham khảo cho sinh viên ngành Xây dựng.

   23 p cuc 11/12/2014 117 12

 • Bài giảng Nền móng: Chương 3 - PGS.TS Nguyễn Hồng Nam

  Bài giảng Nền móng: Chương 3 - PGS.TS Nguyễn Hồng Nam

  Bài giảng Nền móng - Chương 3: Tính toán móng mềm, giới thiệu khái niệm móng mềm và mô hình nền, tính móng băng theo mô hình nền biến dạng cục bộ, tính móng băng theo mô hình nền biến dạng tuyến tính. Đây là tài liệu tham khảo cho sinh viên ngành Xây dựng.

   13 p cuc 11/12/2014 179 11

 • Bài giảng Kết cấu liên hợp thép-bê tông: Chương 3.2 - GV. Phan Đức Hùng

  Bài giảng Kết cấu liên hợp thép-bê tông: Chương 3.2 - GV. Phan Đức Hùng

  Chương 1 Tổng quan về kết cấu liên hợp thép-bê tông thuộc bài giảng Kết cấu liên hợp thép-bê tông. Cùng nắm kiến thức trong bài giảng này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: tổng quan, các khía cạnh sử dụng kết cấu liên hợp, phương pháp xây dựng phần tử kết cấu, công trình.

   32 p cuc 11/12/2014 110 7

Hướng dẫn khai thác thư viện số