• Ebook Sổ tay kỹ thuật thủy lợi - Phần 2 (công trình thủy lợi): Tập 2 - NXB Nông nghiệp

  Ebook Sổ tay kỹ thuật thủy lợi - Phần 2 (công trình thủy lợi): Tập 2 - NXB Nông nghiệp

  Ebook Sổ tay kỹ thuật thủy lợi - Phần 2 (công trình thủy lợi): Tập 2 trình bày các kiến thức cơ bản của kỹ thuật đập bê tông và bê tông cốt thép (đập bê tông trọng lực, đập bê tông và bê tông cốt thép trên nền mềm, đập vòm,...), công trình tháo lũ.

   418 p cuc 28/11/2014 232 3

 • Ebook Sổ tay kỹ thuật thủy lợi - Phần 2 (công trình thủy lợi): Tập 6 - NXB Nông nghiệp

  Ebook Sổ tay kỹ thuật thủy lợi - Phần 2 (công trình thủy lợi): Tập 6 - NXB Nông nghiệp

  Ebook Sổ tay kỹ thuật thủy lợi - Phần 2 (công trình thủy lợi): Tập 6 trình bày về công trình tuyến năng lượng và thiết bị thủy điện. Nội dung tập này gồm các chương: Công trình lấy nước, bể lắng cát, đường dẫn nước; đường ống dẫn nước áp lực trạm thủy điện; công trình điều áp; nhà máy thủy điện.

   250 p cuc 28/11/2014 205 3

 • Ebook Sổ tay kỹ thuật thủy lợi - Phần 2 (công trình thủy lợi): Tập 4 - NXB Nông nghiệp

  Ebook Sổ tay kỹ thuật thủy lợi - Phần 2 (công trình thủy lợi): Tập 4 - NXB Nông nghiệp

  Ebook Sổ tay kỹ thuật thủy lợi - Phần 2 (công trình thủy lợi): Tập 4 trình bày các nội dung của cửa van và thiết bị đóng mở bao gồm các khái niệm chung về cửa van trong công trình thủy lợi, thủy lực cửa van, cửa van mặt, cửa van sâu, thiết bị đóng mở cửa van.

   187 p cuc 28/11/2014 194 3

 • Ebook Công nghệ chế tạo xi măng, bê tông, bê tông cốt thép và vữa xây dựng - PGS.TS. Hoàng Văn Phong

  Ebook Công nghệ chế tạo xi măng, bê tông, bê tông cốt thép và vữa xây dựng - PGS.TS. Hoàng Văn Phong

  Ebook Công nghệ chế tạo xi măng, bê tông, bê tông cốt thép và vữa xây dựng gồm 2 phần trình bày các kiến thức về khái niệm bê tông và các chủng loại xi măng để sản xuất bê tông, công nghệ chế tạo bê tông - bê tông cốt thép và vữa xây dựng.

   230 p cuc 28/11/2014 127 9

 • Bài giảng cao học môn Vật liệu xây dựng - TS. Vũ Quốc Vương

  Bài giảng cao học môn Vật liệu xây dựng - TS. Vũ Quốc Vương

  Bài giảng cao học môn Vật liệu xây dựng gồm 4 chương. Nội dung bài giảng trình bày về phụ gia cho bê tông và vữa, bê tông đầm lăn, bê tông cường độ cao, bê tông tự lèn.

   178 p cuc 28/11/2014 245 12

 • Bài giảng Tổ chức thi công: Chương 8 - GV. Đỗ Thanh Tú

  Bài giảng Tổ chức thi công: Chương 8 - GV. Đỗ Thanh Tú

  Bài giảng Tổ chức thi công - Chương 8: Cung ứng và kho bãi trình bày nhiệm vụ của bộ phận cung ứng, biểu đồ xuất nhập và dự trữ vật liệu, các loại kho bãi và tổ chức kho bãi, xác định lượng vật liệu dự trữ, diện tích kho bãi, các kho bãi thông dụng. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Xây dựng.

   22 p cuc 28/11/2014 127 6

 • Bài giảng Tổ chức thi công: Chương 4 - GV. Đỗ Thanh Tú

  Bài giảng Tổ chức thi công: Chương 4 - GV. Đỗ Thanh Tú

  Bài giảng Tổ chức thi công - Chương 4: Tổ chức thi công dây chuyền tiến độ xiên, trình bày khái niệm – các phương pháp, phân đoạn công trình, tiến độ xiên, dây chuyền đơn, dây chuyền kỹ thuật, dây chuyển kỹ thuật một số công trình. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Xây dựng.

   45 p cuc 28/11/2014 191 5

 • Bài giảng Tổ chức thi công: Chương 9 - GV. Đỗ Thanh Tú

  Bài giảng Tổ chức thi công: Chương 9 - GV. Đỗ Thanh Tú

  Bài giảng Tổ chức thi công - Chương 9: Láng trại và nhà cửa tạm trình bày khái niệm láng trại và nhà cửa tạm, xác định số người ở công trình tạm. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Xây dựng.

   11 p cuc 28/11/2014 129 4

 • Bài giảng Tổ chức thi công: Chương 7 - GV. Đỗ Thanh Tú

  Bài giảng Tổ chức thi công: Chương 7 - GV. Đỗ Thanh Tú

  Bài giảng Tổ chức thi công - Chương 7: Cung cấp điện nước trình bày về cung cấp nước, cung cấp điện. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Xây dựng.

   20 p cuc 28/11/2014 110 6

 • Bài giảng Tổ chức thi công: Chương 6 - GV. Đỗ Thanh Tú

  Bài giảng Tổ chức thi công: Chương 6 - GV. Đỗ Thanh Tú

  Bài giảng Tổ chức thi công - Chương 6: Vận chuyển đường sá, giới thiệu cách xác định tổng khối lượng hàng vận chuyển, xác định lượng hàng vận chuyển hàng ngày trên từng đường, chọn phương tiện vận chuyển, tính khả năng lưu thông và khả năng chuyên chở, đường sá công trường. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Xây dựng.

   22 p cuc 28/11/2014 120 5

 • Bài giảng Tổ chức thi công: Chương 2 - GV. Đỗ Thanh Tú

  Bài giảng Tổ chức thi công: Chương 2 - GV. Đỗ Thanh Tú

  Bài giảng Tổ chức thi công - Chương 2: Tiến độ thi công công trình đơn vị trình bày tiến độ thi công công trình đơn vị, các bước thiết kế tiến độ thi công, tiến độ ngang (GANT), tính toán tổng hợp vật liệu – nhân công, tiến độ thi công công trình đơn vị - tiến độ ngang, trình tự thi công, điều chỉnh tiến độ, biểu đồ nhân lực Đây là...

   30 p cuc 28/11/2014 121 5

 • Bài giảng Tổ chức thi công: Chương 3 - GV. Đỗ Thanh Tú

  Bài giảng Tổ chức thi công: Chương 3 - GV. Đỗ Thanh Tú

  Bài giảng Tổ chức thi công - Chương 3: Tiến độ thi công nhiều công trình, trình bày đặc điểm thiết kế tổ chức thi công nhiều công trình, tổng tiến độ thi công nhiều công trình. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Xây dựng.

   10 p cuc 28/11/2014 135 6

Hướng dẫn khai thác thư viện số