• Tin học đại cương: Công thức tính trong Excel

  Tin học đại cương: Công thức tính trong Excel

  Công thức (formular) trong Excel bắt đầu bởi dấu bằng (=) và có thể chứa các thành phần sau: Địa chỉ ô/vùng. Các phép tóan số học và luận lý. Các giá trị số hoặc ký tự. Các hàm của Excel (function).

   25 p cuc 14/08/2013 217 8

 • Tin học đại cương: Thực hiện bảng tính với MS Excel

  Tin học đại cương: Thực hiện bảng tính với MS Excel

  Nhập dữ liệu cho Excel.Dùng bàn phím để nhập dữ liệu cho từng cell (số, ký tự) Đối với dữ liệu dạng ngày, giờ: nhập theo định dạng trong Regional and Language options. Ngày được lưu trữ dạng số nguyên, bắt đầu từ ngày 1/1/1900. Giờ được lưu trữ dạng số thập phân, theo tỉ lệ 24 giờ trong ngày

   21 p cuc 14/08/2013 57 3

 • Tin học đại cương: Mạng máy tính

  Tin học đại cương: Mạng máy tính

  Mạng cục bộ (Local Area Network): Thuộc quyền quản lý riêng của một tổ chức. Phạm vi hẹp (một toà nhà, khu công sở với bán kính vài trăm mét). Tốc độ truyền dữ liệu cao (từ 100 Mbit/s đến 10.000 Mbit/s). Chủ yếu cung cấp các dịch vụ dùng chung (phần cứng, phần mềm, dữ liệu, kết nối Internet)

   42 p cuc 14/08/2013 77 3

 • Tin học đại cương: Phần mềm máy tính

  Tin học đại cương: Phần mềm máy tính

  Các thành phần của một HĐH điển hình.Kernel: phần nhân, thực hiện chức năng cơ bản của HĐH. Shell: Giao tiếp giữa hệ thống và người dùng, gồm hai loại: giao diện đồ họa (GUI) và giao diện dòng lệnh (CLI) Utilities: Các tiện ích cho người sử dụng, kèm theo HĐH hoặc được phát triển thêm. Applications: Chương trình ứng dụng.

   32 p cuc 14/08/2013 74 3

 • Tin học đại cương: Tổ chức hệ thống máy tính

  Tin học đại cương: Tổ chức hệ thống máy tính

  Bộ xử lý trung tâm.Control Unit (đơn vị điều khiển): điều khiển họat động của CPU. -Arithmetic-Logic Unit (đơn vị xử lý số học và luận lý): thực hiện các phép tóan số học và luận lý. -Registers (tập thanh ghi): chứ dữ liệu tạm cho các thao tác xử lý của CPU

   34 p cuc 14/08/2013 112 2

 • Tin học đại cương: Cơ sở dữ liệu

  Tin học đại cương: Cơ sở dữ liệu

  Cơ sở dữ liệu (Database): nơi chứa dữ liệu dạng thô chưa được xử lý. Có nhiều cách trình bày dữ liệu khác nhau Cần phải xử lý trước khi đưa cho người sử dụng. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Database Management System): phần mềm chứa cơ sở dữ liệu, đồng thời cung cấp các phương tiện cho phép truy xuất dữ liệu dưới nhiều dạng khác nhau.

   21 p cuc 14/08/2013 104 2

 • Bài giảng: Tin học đại cương

  Bài giảng: Tin học đại cương

  Tài liệu “Giáo trình tin học đại cương” được biên soạn dùng để giảng dạy cho sinh viên thuộc các ngành không di sâu vào tin học. Nội dung giáo trình bao gồm ly thuyết và thực hành. Phần lý thuyết được biên soạn để sinh viên có thể tự học theo hướng dẫn của giáo viên. Phần thực hành xen kẽ với phần lý thuyết

   269 p cuc 14/08/2013 140 5

 • Tin học đại cương: Tổng quan

  Tin học đại cương: Tổng quan

  Thông tin (Information): sự mô tả các sựvật, hiện tượng. Đơn vị đo thông tin: chữ, trang, giờ, bit, … Dữ liệu (Data): dạng biểu diễn của thông tin phục vụ cho việc luân chuyển, lưu trữ và xử lý.Tin học (Informatics): ngành khoa học nghiên cứu về vấn đề xử lý thông tin dùng công cụ máy tính.

   27 p cuc 14/08/2013 110 2

 • Công trình trên nền đất yếu trong điều kiện Việt Nam

  Công trình trên nền đất yếu trong điều kiện Việt Nam

  Nền đất yếu là nền đất không đủ sức chịu tải, không đủ độ bền và biến dạng nhiều, do vậy không thể làm nền thiên nhiên cho công trình xây dựng. Khi xây dựng các công trình dân dụng, cầu đường, thường gặp các loại nền đất yếu, tùy thuộc vào tính chất của lớp đất yếu, đặc điểm cấu tạo của công trình mà người ta dùng...

   238 p cuc 14/08/2013 185 20

 • Thiết kế cầu bê tông cốt thép - Chương 10

  Thiết kế cầu bê tông cốt thép - Chương 10

  TÍNH TOÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP THƯỜNG .10.1.KHÁI NIỆM CHUNG VỀ TÍNH TOÁN K/C BTCT I.Các giai đoạn về trạng thái ứng suất và biến dạng: Xét một tiết diện vuông góc trục dầm của cấu kiện chịu uốn, có thể chia các giai đoạn hình thành trạng thái ứng suất biến dạng như sau: σb σb σb Ru σa Giai đoạn 1 σa Rk σa Giai đoạn 2...

   20 p cuc 14/08/2013 93 9

 • Bài giảng tổng luận cầu

  Bài giảng tổng luận cầu

  Khái niệm về các công trình nhân tạo trên đờng. I.1. Các loại công trình nhân tạo trên đờng Công trình nhân tạo trên đờng bao gồm : Công trình vợt sông, suối, thung lũng…: Cầu, hầm. Công trình chắn đất : Tờng chắn, kè , đê. Công trình thoát nớc nhỏ : Cống, đờng trμn, cầu trμn. I.1.1. Cầu Cầu lμ công trình để vợt qua dòng nớc, qua...

   59 p cuc 14/08/2013 322 9

 • Giáo trình nền đường sắt

  Giáo trình nền đường sắt

  Đường sắt, hay vận tải đường sắt, là loại hình vận chuyển/vận tải hành khách và hàng hóa bằng phương tiện có bánh được thiết kế để chạy trên loại đường đặc biệt là đường ray. Đường ray bao gồm hai thanh thép chạy song song đặt cố định xuống nền là các thanh chịu lực bằng gỗ, bê tông hay sắt thép (gọi chung là thanh tà vẹt) và...

   355 p cuc 14/08/2013 221 6

Hướng dẫn khai thác thư viện số