• OPERATION MANAGEMENT

  OPERATION MANAGEMENT

  Financing new equipment -- from computers to phone systems to capital equipment and other gear you need to run your company -- is a major issue for many small business owners. Leasing, instead of purchasing, can be a cost-effective option, particularly if you don't have the cash on hand, but need the equipment.

   35 p cuc 19/06/2013 98 1

 • VAI TRÒ CHIẾN LƯỢC CỦA SẢN XUẤT

  VAI TRÒ CHIẾN LƯỢC CỦA SẢN XUẤT

  Nhân tố then chốt của quản lý sản xuất là năng suất.Sản xuất là một bước trong mục tiêu của công ty là tạo ra giá trị cho khách hàng-đó cũng là giá trị được hình thành do chức năng triển khai và được đưa ra thị trường nhờ chức năng Marketing.Sản xuất biến vật tư nguyên liệu,chi tiết và các dịch vụ thành các sản phẩm cuối cùng .QLSX nhằm...

   49 p cuc 19/06/2013 167 1

 • CÁC ĐỊNH NGHĨA LIÊN QUAN ĐẾN THƯƠNG HIỆU

  CÁC ĐỊNH NGHĨA LIÊN QUAN ĐẾN THƯƠNG HIỆU

  Có rất nhiều nghiên cứu để đo lường phần đóng góp của thương hiệu vào giá trị của cổ đông, trong đó thành công nhất phải kể đến cuộc nghiên cứu “Những thương hiệu mạnh nhất toàn cầu” của Interbrand. Cuộc nghiên cứu đã rút ra kết luận: trung bình, thương hiệu đóng góp một phần ba vào giá trị cổ phiếu. Ở nhiều trường hợp, thương...

   24 p cuc 19/06/2013 62 1

 • CHIẾN LƯỢC GIÁ

  CHIẾN LƯỢC GIÁ

  Xây dựng và quản lý chiến lược giá đúng đắn là điều kiện quan trọng đảm bảo doanh nghiệp có thể xâm nhập và chiếm lĩnh được thị trường và hoạt động kinh doanh có hiệu quả cao. Tuy nhiên giá cả chịu sự tác động của nhiều yếu tố. Sự hình thành và vận động của nó rất phức tạp. Việc quản trị chiến lược giá hợp lý đòi hỏi phải...

   27 p cuc 19/06/2013 101 1

 • CÁC QUAN ĐIỂM CƠ BẢN VỀ KHÁCH HÀNG

  CÁC QUAN ĐIỂM CƠ BẢN VỀ KHÁCH HÀNG

  Triết lý về khách hàng: là các quan điểm cơ bản phải biết về khách hàng .Mọi nhu cầu của khách hàng nói chung đều hợp lý mà người bán cần đáp ứng cho họ.Khách hàng mong muốn mua được sản phẩm có chất lượng, cách bán thuận tiện; tức là kinh tế thị trường thì phải có cạnh tranh .Khách hàng mong muốn người bán phải quan tâm đến lợi ích...

   47 p cuc 19/06/2013 88 1

 • CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ KINH DOANH

  CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ KINH DOANH

  Các mục tiêu quản trị kinh doanh, các quy luật kinh doanh và các nguyên tắc quản trị kinh doanh đã giúp cho chủ doanh nghiệp trả lời được câu hỏi “phải làm gì?”, một câu hỏi tiếp theo quan trọng hơn nhiều mà các doanh nghiệp cần phải giải đáp là “làm cái đó như thế nào?” Để trả lời được câu hỏi này, chủ doanh nghiệp cần có các phương...

   32 p cuc 19/06/2013 79 1

 • QUẢN LÝ VÀ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ

  QUẢN LÝ VÀ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ

  Các hoạt động quản lý liên quan đến công nghệ trong doanh nghiệp: tạo ra tri thức, ý tưởng kỹ thuật nhằm đưa ra các sản phẩm, quy trình mới, phát triển các sản phẩm mẫu thử, chuyển giao sang hoạt động sản xuất, phân phối, quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong đó lĩnh vực công nghệ là một phần của hoạt động này.Đây là tài liệu...

   22 p cuc 19/06/2013 83 1

 • QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC DOANH NGHIỆP

  QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC DOANH NGHIỆP

  Quản trị kinh doanh: Là sự tác động liên tục, có tổ chức, có hướng đích của chủ doanh nghiệp lên tập thể những người lao động trong doanh nghiệp, các khách thể quản lý; sử dụng có hiệu quả nhất các nguồn lực, các cơ hội của doanh nghiệp để đạt tới mục đích, mục tiêu của doanh nghiệp theo đúng luật định và thông lệ kinh doanh.

   32 p cuc 19/06/2013 66 1

 • QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

  QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

  2.1.1. Khái niệm - LN (tỷ suất LN) là thu nhập có được từ một khoản đầu tư được tính bằng tỷ lệ % giữa thu nhập và giá trị của vốn đầu tư. Mục tiêu của doanh nghiệp là tạo ra giá trị, tối đa hóa lợi nhuận sau thuế, tối đa hóa giá trị tài sản chủ sở hữu, tối đa hóa gia trị doanh nghiệp.

   182 p cuc 19/06/2013 103 4

 • LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ - CHƯƠNG 5

  LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ - CHƯƠNG 5

  Tiền tệ là tiền khi chỉ xét tới chức năng là phương tiện thanh toán, là đồng tiền được luật pháp quy định để phục vụ trao đổi hàng hóa và dịch vụ của một quốc gia hay nền kinh tế. Vì định nghĩa như vậy, tiền tệ còn được gọi là "tiền lưu thông". Tiền tệ có thể mang hình thức tiền giấy hoặc tiền kim loại (tiền xu) do Nhà nước (ngân...

   30 p cuc 19/06/2013 123 1

 • LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ - CHƯƠNG 1

  LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ - CHƯƠNG 1

  Tiền tệ là tiền khi chỉ xét tới chức năng là phương tiện thanh toán, là đồng tiền được luật pháp quy định để phục vụ trao đổi hàng hóa và dịch vụ của một quốc gia hay nền kinh tế. Vì định nghĩa như vậy, tiền tệ còn được gọi là "tiền lưu thông". Tiền tệ có thể mang hình thức tiền giấy hoặc tiền kim loại (tiền xu) do Nhà nước (ngân...

   32 p cuc 19/06/2013 98 1

 • Tài liệu Tài chính doanh nghiệp

  Tài liệu Tài chính doanh nghiệp

  Vai trò của vốn đối với các doanh nghiệp là: điều kiện tiền đề, đảm bảo sự tồn tại ổn định và phát triển. Điều kiện để doanh nghiệp ra đời và chiến thắng trong cạnh tranh. Điều kiện để sản xuất kinh doanh diễn ra liên tục và ổn định. Điều kiện để đầu tư và phát triển.

   32 p cuc 19/06/2013 126 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số