Bộ Sưu Tập Ngoại Ngữ

Bộ sưu tập bao gồm cấc tài liệu về Anh văn, giúp độc gia nâng cao khả năng tiếp thu ngoại ngữ của mình. Cũng như về khả năng ngoại ngữ giúp được công việc sau này của bản thân