Bài giảng chuyên đề 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, đại đoàn kết dân tộc phải biến thành sức mạnh vật chất có tổ chức là MTDTTN,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.