Bài giảng chuyên đề 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Kinh tế và quản lý trong kinh tế

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Kinh tế và quản lý kinh tế, quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về kinh tế, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ đi đôi với mở rộng và tăng cường hợp tác kinh tế quốc tế,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.