Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 2 - TS. Ngô Hữu Dũng

Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 2 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểu trả về của hàm, tên hàm, tham số, tham biến, tham trị ,lệnh return trả về giá trị cho hàm, khai báo prototype, gọi hàm, phạm vi của biến,...