Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 7 - TS. Ngô Hữu Dũng

Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 7 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm con trỏ, con trỏ và địa chỉ, kiểu con trỏ, phạm vi ứng dụng con trỏ, lợi hại của con trỏ, kiểu nguyên thủy, con trỏ và hằng số, con trỏ và đối số của hàm,...