Bài giảng Lập trình mạng (Network Programming): Chương 3 - Lương Ánh Hoàng

Chương 3 - Windows Socket. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Kiến thức của Windows Socket (WinSock), đặc tính của Windows Socket, lập trình WinSock, các phương pháp vào ra. Mời các bạn cùng tham khảo.