Bài giảng Nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin - Bài 1: Phép biện chứng duy vật về mối liên hệ phổ biến về sự phát triển

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Phép biện chứng duy vật về mối liên hệ phổ biến về sự phát triển. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.