Bài giảng Thủy năng - Thủy điện: Chương 9.4 - PGS.TS. Nguyễn Thống

Bài giảng "Thủy năng - Thủy điện - Chương 9.4: Nhà máy thủy điện" giới thiệu một số hình ảnh về quá trình xây dựng và lắp đặt một đập thủy điện, đường ống dẫn nước. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành xây dựng và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.