Bài giảng Tin học đại cương: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Bài giảng "Tin học đại cương - Bài 4: Các cấu trúc điều khiển" cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu trúc tuần tự, cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc lặp, từ khoá break và continue. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.