Bài giảng Tin học ứng dụng: Quản lý tập tin và thư mục - Lê Viết Mẫn

Bài giảng "Tin học ứng dụng: Quản lý tập tin và thư mục" cung cấp cho người học các kiến thức: Tập tin, thư mục, Windows Explorer. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.