Bài giảng Tin học ứng dụng: Thông tin và hệ thống thống tin - Lê Viết Mẫn

Bài giảng "Tin học ứng dụng: Thông tin và hệ thống thống tin" cung cấp cho người học các kiến thức: Thông tin và thông tin kinh tế, hệ thống thông tin. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.