Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 4 - Nguyễn Thị Phương Thảo

Bài giảng "Tin học văn phòng - Bài 4: Bảng biểu và đồ họa" cung cấp cho người học các kiến thức: Tạo cấu trúc bảng, định dạng bảng biểu, tính toán trên bảng, sắp xếp dữ liệu trên bảng, thanh công cụ Table and Border, vẽ khối hình cơ bản,... Mời các bạn cùng tham khảo.