Bài giảng Toán cao cấp 2: Bài 2 - Định thức và ma trận

Bài giảng Toán cao cấp 2: Bài 2 - Định thức và ma trận trình bày khái niệm về ma trận, các phép toán về ma trận; khái niệm về hạng của ma trận. Hiểu về định thức, các tính chất và cách tính định thức; nắm được phương pháp giải hệ phương trình có số phương trình và số ẩn bằng nhau. Giải được các bài toán về định thức và ma trận, các bài toán về hệ phương trình đại số tuyến tính, theo cách tự luận và theo trắc nghiệm. Mời các bạn tham khảo!