Bài tập thiết kế kết cấu thép (Tái bản lần thứ hai, có bổ sung sửa chữa): Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Bài tập thiết kế kết cấu thép" giới thiệu tới người đọc các bài tập về cột thép và dàn thép. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành xây dựng dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.