Bài thuyết trình Quá trình đổi mới tư duy của Đảng về công nghiệp hóa

Nội dung của bài thuyết trình "Quá trình đổi mới tư duy của đảng về công nghiệp hóa" trình bày quá trình đổi mới tư duy của Đảng về CNH,HĐH từ 1986 đến nay và quan điểm về CNH,HĐH của Đảng. Mời các bạn tham khảo!