Chợ nông thôn - điểm nhấn của phát triển cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn vùng đồng bằng Sông Cửu Long

Phát triển cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, 1 trong 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao đời sống người dân, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng nông thôn mới đối với các xã trên địa bàn khu vực ĐBSCL nói riêng và cả nước nói chung.