Ebook 168 câu hỏi lý thú về Vật lý: Phần 1 - NXB Văn hóa Thông tin

Cuốn sách 168 câu hỏi lý thú về Vật lý nằm trong bộ sách 10 vạn câu hỏi vì sao, sẽ mang đến cho các bạn những câu trả lời lý thú về vật lý, những điều tưởng chừng như dễ dàng nhưng không phải là dễ trả lời, tất cả đều có nguồn gốc khoa học của nó. Phần 1 của cuốn sách tập trung làm sáng tỏ sự lý thú về: cấu trúc và các dạng chuyển động của vật chất, của các hạt nguyên tử; đặc tính, hiện tượng xảy ra trong các vật chất, tế bào, trong cơ thể sống; trong quá trình tuơng tác, phản ứng của các sự vật xung quanh cuộc sống con người... Hãy khám và mở rộng kiến thức chuyên sâu của bạn thông qua quyển sách này. Mời các bạn cùng tham khảo.