Ebook 7 bước đệm dẫn đến thành công: Phần 1

Phần 1 ebook gồm các chương: Dựa vào người quyền thế – có thể rút ngắn thời gian phấn đấu của bạn, dựa vào đồng nghiệp, dựa vào bạn bè, dựa vào cha mẹ. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.