Ebook 7 bước đệm dẫn đến thành công: Phần 2

Phần 2 ebook gồm các chương: Dựa vào bạn đời - Chỗ dựa đáng tin cậy nhất, dựa vào kẻ địch - Biến phản lực thành sức mạnh của mình, dựa vào mọi người, kết luận. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.