Ebook Công trình đường thủy: Phần 1 – TS. Đào Văn Tuấn

Cuốn sách "Công trình đường thủy" trang bị cho sinh viên một số kiến thức cơ bản về tính toán các công trình chỉnh trị sông trong giao thông vận tải thủy. Phần 1 cuốn sách trình bày các khái niệm chung về giao thông đường thủy, quy hoạch tuyến chỉnh trị sông, tuyến chỉnh trị, tính toán kè mỏ hàn, tính toán đập khóa, kè hướng dòng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.