Ebook Hỗn độn và hài hòa: Phần 1 - Trịnh Xuân Thuận

Cuốn sách Hỗn độn và hài hòa: Phần 1 của tác giả Trịnh Xuân Thuận sẽ giúp chúng ta hiểu biết và lý giải cặn kẽ về khoa học vũ trụ thông qua lý thuyết hỗn độn, tính ngẫu nhiên và phi tất định. Trong cuốn sách, từng hành tinh, từng thiên hà, từng lỗ đen đến cả những đám bụi vũ trụ… những khái niệm dường như quá trừu tượng, khó hiểu và xa xôi được đề cập đến một cách chi tiết, dễ hiểu. Những câu hỏi như “Trái Đất được hình thành như thế nào”, “Tại sao Mặt Trăng là vệ tinh của Trái Đất”… được lí giải vô cùng thỏa đáng. Mời các bạn cùng tham khảo.