Ebook Khát vọng tới cái vô hạn: Phần 1 - Trịnh Xuân Thuận

Cuốn sách Khát vọng tới cái vô hạn: Phần 1 của giáo sư Trịnh Xuân Thuận sẽ đưa bạn du hành trong thế giới của vô hạn, từ thế giới của cái nhỏ nhất đến thế giới của cái lớn nhất, và làm sao những thắc mắc hết sức bình thường đã dẫn đến những khám phá vĩ đại nhất của nhân loại. Mời các bạn cùng tham khảo.