Ebook Kinh doanh như một cuộc chơi: Phần 1 - NXB Thế giới

Phần 1 ebook gồm các nội dung: Sức mạnh con người, ở hiền gặp lành, mắt xích yếu nhất, triết lý kinh doanh, tầm quan trọng của việc không đứng đắn,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.