Ebook Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên (1965-2000) - Tập 2: Phần 2

Tiếp nối phần 1, phần 2 ebook bao gồm chương 4 và chương 5: lãnh đạo thực hiện công cuộc đổi mới (12/1986-12/1996); tiếp tục lãnh đạo thực hiện đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (12/1996-12/2000). Kèm theo danh sách ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; danh sách tập thể và các nhân tỉnh Thái Nguyên được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động và phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.