Ebook Nhập môn phân tích thông tin có bảo mật: Phần 1 - TS. Hồ Văn Canh, TS. Nguyễn Viết Thế

Ebook Nhập môn phân tích thông tin có bảo mật: Phần 1 gồm nội dung 4 chương đầu tài liệu. Nội dung phần này trình bày khái niệm về mã thám, một số kiến thức bổ trợ, các bước cơ bản để tiến hành thám mã, thực hành phân tích một số luật mã thuộc hệ mật truyền thống.