Ebook Phần trạm biến áp cấp điện áp từ 220kV đến 500kV: Phần 1 - Tập đoàn điện lực Việt Nam

Cuốn sách Phần trạm biến áp cấp điện áp từ 220kV đến 500kV nằm trong nội dung hồ sơ quy định về thiết kế dự án lưới điện cấp điện áp từ 110kV đến 500kV. Phần 1 của cuốn sách trình bày tổng quan quy định về thiết kế dự án lưới điện cấp điện áp từ 110kV đến 500kV, cơ sở pháp lý và các tài liệu liên quan, nguyên tắc lựa chọn các giải pháp phần điện và nguyên tắc lựa chọn các giải pháp thông tin liên lạc và scada. Mời các bạn cùng tham khảo.