Ebook Phần trạm biến áp cấp điện áp từ 220kV đến 500kV (Tập 1): Phần 1 - Tập đoàn điện lực Việt Nam

Cuốn sách Phần trạm biến áp cấp điện áp từ 220kV đến 500kV (Tập 1) trình bày nội dung, biên chế hồ sơ tư vấn. Phần 1 của cuốn sách giới thiệu đến người đọc nội dung biên chế hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi bao gồm biên chế hồ sơ và nội dung hồ sơ. Đặc biệt trong phần biên chế hồ sơ, cuốn sách chia thành các tập bao gồm: thuyết minh dự án; tổng mức đầu tư và phương án tổng thể bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Qua những nội dung trong phần 1, các bạn sẽ nắm dược nội dung khái quát về hồ sơ tư vấn. Mời các bạn cùng tham khảo.