Ebook Phần trạm biến áp cấp điện áp từ 220kV đến 500kV (Tập 3): Phần 1 - Tập đoàn điện lực Việt Nam

Cuốn sách Phần trạm biến áp cấp điện áp từ 220kV đến 500kV (Tập 3) trình bày hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công. Cùng nắm kiến thức trong phần 1 này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: mục đích ban hành quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện từ cấp điện áp 110kV đến 500kV, yêu cầu đối với công tác Thiết kế xây dựng và giải thích một số định nghĩa và giải thích từ ngữ có trong quy định này. Bên cạnh đó, cuốn sách còn cung cấp cho người đọc nội dung hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (TKBVTC) các công trình đường dây 110kV, 220kV, 500kV. Mời các bạn cùng tham khảo.