Ebook Phát triển thuỷ điện ở Việt Nam - Thách thức và giải pháp: Phần 2 - Lê Anh Tuất, Đào Thị Việt Nga

Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn sách phân tích vấn đề vận hành thủy điện qua nhãn quan xã hội học ở khía cạnh tái định cư người dân vùng bị ảnh hưởng hay tác tác động thủy điện xuyên biên giới gây nhiều tranh cãi ở vùng hạ lưu vực sông Mekong. Bên cạnh đó, tác giả còn đưa ra các bài học rút ra và khuyến cáo qua quá trình phát triển và vận hành thủy điện. Cuối cùng, rút gọn các điểm chung nhất của toàn bộ vấn đề thủy điện ở Việt Nam và đề xuất các giải pháp cho những dự án thủy điện tương tự trong tương lai. Mời các bạn cùng tham khảo.