Ebook Phong thủy đại sư Lưu Bá Ôn (Tập 1): Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Phong thủy đại sư Lưu Bá Ôn (Tập 1)" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Gặp kỳ duyên, bạo chúa trị trăm năm, đấu pháp phong thủy, khéo may gặp đất khí vượng, trở về kinh sư bất kể an nguy. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.