Ebook Phong thủy đại sư Lưu Bá Ôn (Tập 1): Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Phong thủy đại sư Lưu Bá Ôn (Tập 1)", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Trừng trị gian thần Tần Cối, nước trong điểm tài, vượt trùng trùng quan ải, phong thủy tìm long huyệt, thay hình đổi cục giải tan nổi loạn. Mời các bạn cùng tham khảo.