Giáo trình Cơ sở khai thác Mỏ hầm lò: Phần 1

Giáo trình "Cơ sở Khai thác Mỏ hầm lò" được biên soạn dựa trên đề cương môn học đã được Bộ môn Khai thác hầm lò thông qua, nhằm phục vụ giảng dạy cho sinh viên của các chuyên ngành Máy và thiết bị mỏ, Điện khí hóa mỏ, Tự động hóa mỏ, Xây dựng công trình ngầm và mỏ, Tuyển khoáng, Trắc địa mỏ, Kinh tế và quản trị doanh nghiệp mỏ, Địa chất thăm dò v.v… của trường Đại học Mỏ - Địa chất. Giáo trình gồm có 9 chương và được thành 2 phần, trong đó phần 1 gồm có những nội dung sau: Đại cương về khoáng sản có ích; các công trình của mỏ hầm lò; công tác khoan nổ mìn trong mỏ than hầm lò; đào và chống các đường lò; mở vỉa, chuẩn bị ruộng than và các hệ thống khai thác than. Mời các bạn cùng tham khảo.