Giáo trình Giáo dục Quốc phòng - An ninh (dùng cho học sinh các trường trung cấp chuyên nghiệp): Tập 2 (Phần 2) - NXB Giáo dục

Phần 2 Giáo trình Giáo dục Quốc phòng - An ninh (dùng cho học sinh các trường trung cấp chuyên nghiệp) trình bày kĩ thuật sử dụng lựu đạn và bắn súng AK, các tư thế động tác cơ bản vận động trên chiến trường, cách lợi dụng địa hình, địa vật và từng người trong chiến đấu. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.