Giáo trình môn học: Kỹ thuật thi công 1

Giáo trình môn học "Kỹ thuật thi công 1" có kết cấu nội dung gồm 2 phần, phần 1 từ chương 1 đến chương 7 trình bày về công tác thi công đất, phần 2 từ chương 8 đến chương 10 trình bày công tác bê tông và bê tông cốt thép toàn phần. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Kiến trúc - Xây dựng.