Giáo trình Thị trường chứng khoán: Phần 1 - CĐ Phương Đông

Dưới đây là giáo trình Thị trường chứng khoán phần 1 với 3 chương đầu tiên trình bày về tổng quan kinh doanh chứng khoán, phân tích và định giá chứng khoán, môi giới và tự doanh chứng khoán. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm rõ chi tiết nội dung