Giáo trình Thiết kế mạch điện tử (dùng cho trình hệ cao đẳng): Phần 2 - TS. Nguyễn Hữu Trung (chủ biên)

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn giáo trình "Thiết kế mạch điện tử (dùng cho trình hệ cao đẳng)", phần 2 trình bày các nội dung: Thiết kế mạch in dùng OrCAD Layout, mô phỏng mạch điện tử với OrCAD Pspice. Phần phục lục là các menu chính trong OrCAD Layout. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.