Mô hình hệ thống thiết bị phục vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng vũ trang cấp tỉnh

Việc áp dụng các mô hình trang bị cho các đơn vị chủ lực vào các đơn vị cấp tỉnh thành thường gặp trở ngại và ít hiệu quả do khác nhau về chức năng nhiệm vụ, quy mô và kinh phí ngân sách quân sự địa phương còn hạn chế.