Một số kết quả nghiên cứu nâng cao tính chống thấm cho bê tông đầm lăn

Bài viết "Một số kết quả nghiên cứu nâng cao tính chống thấm cho bê tông đầm lăn" giới thiệu đến các bạn những nội dung về xu hướng sử dụng bê tông đầm lăn chống thấm thay bê tông thường, tính chất của bê tông đầm lăn Việt Nam, độ chống thấm của bê tông đầm lăn,... Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Kiến trúc - Xây dựng.