Nghiên cứu đề xuất phương án nạo vét cải tạo lòng dẫn sông Nhuệ đảm bảo yêu cầu cấp nước sản xuất vụ đông xuân - KS. Lê Thị Thanh Thủy

Bài viết "Nghiên cứu đề xuất phương án nạo vét cải tạo lòng dẫn sông Nhuệ đảm bảo yêu cầu cấp nước sản xuất vụ đông xuân" giới thiệu kết quả nghiên cứu đánh giá khả năng cấp nước theo trạng thái lòng dẫn và xác nhận bề rộng của đáy sông Nhuệ,... Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Kiến trúc - Xây dựng.