Nghiên cứu mối quan hệ giữa độ sâu hố đào với chiều sâu tường vây khi hạ nước ngầm theo điều kiện đất nền tại Quận 2 thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết cho thấy mối tương quan giữa độ sâu đào và chiều dài của tường vây khi nước ngầm hạ thấp tùy thuộc vào cấu trúc địa chất ở Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh. Các kỹ sư sau đó có thể dựa trên các kết quả để điều chỉnh và tính toán chiều dài của sơ đồ của đào sâu theo cách chính xác và tương ứng hơn với các công trình thực tế trong lĩnh vực này.