Những vấn đề về kỹ thuật và thiết kế cửa van nhịp lớn cho đồng bằng sông Cửu Long

Bài viết "Những vấn đề về kỹ thuật và thiết kế cửa van nhịp lớn cho đồng bằng sông Cửu Long" được thực hiện nhằm nêu rõ môi trường làm việc và yêu cầu đối với cửa van ở Đồng bằng sông Cửu Long, yêu cầu tính toán, vật liệu, tổ hợp tải trọng khi thiết kế cửa van. Với các bạn chuyên ngành Kiến trúc xây dựng thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.