Sửa chữa máy xây dựng - xếp dỡ và thiết kế xưởng

Ở nước ta hiện nay, công tác xây dựng cơ sở hạ tầng đang phát triển với tốc độ khá nhanh. Nhiều công trình trọng điểm của Nhà nước về các lĩnh vực xây dựng cơ bản như xây dựng giao thông, xây dựng kiến trúc dân dụng, xây.