Tạp chí Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Số 17/2018

Các nội dung của tạp chí gồm: chung kết chương trình Thử thách sáng tạo cùng Công nghệ Tài chính Việt Nam; cơ hội kết nối thị trường Fintech Thái Lan cho Startup Việt; 5 lĩnh vực Blockchain mở ra nhiều ứng dụng tiềm năng; Shark Tank nơi kết nối khát vọng Startup với các nhà đầu tư; Shopee thương mại điện tử trong cuộc cạnh tranh khốc liệt; vốn mạo hiểm nguồn dinh dưỡng của để chế Silicon Valley; các loại hình khởi nghiệp cơ bản (Phần cuối)