Thoát nước đô thị bền vững

Thoát nước và xử lý nước thải, vệ sinh môi trường là những nội dung quan trọng trong quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị. Tại các khu vực đang đối mặt với tình trạng hạ tầng thấp kém, môi trường bị ô nhiễm, bệnh tật lây lan, úng ngập hay lụt lội, người ta lại càng thấy tầm quan trọng của lĩnh vực này. Tài liệu "Thoát nước đô thị bền vững" trình bày các phương thức tiếp cận và mô hình tổ chức thoát nước cho các đô thị Việt Nam, một số mô hình quản lý nước đô thị và đề xuất giải pháp thoát nước đô thị bền vững.